Vad är ett elementhus?


Elementhus är ett hus med låga användnings-, produktioner- och monteringskostnader och är ämnade för snabbare och mer kompakta sätt att bygga ditt drömhus. Elementhus är faktiskt väldigt lika modulhus men dess element – väggar, innertak, yttertak och golv – installeras separat. Alla elementen måste klara produktkvalifikationstesterna, vilka säkerställer kvaliteten, hållbarheten och precisionen för våra element. Våra hus görs med våra kunders behov i åtanke; husen är energi- och värmeeffektiva ända från grunden. Monteringen är snabb, vilket innebär att du kan få ditt nya drömhus som är särskilt utformad för dig på bara några dagar.

Alla våra hur byggs i samarbete med kunden.

Alla element byggs under tillbörliga förhållanden, vilket säkerställer kvaliteten och precisionen för våra element.

Alla element är ämnade att vara hållbara, energieffektiva och värmetåliga.

Produktion och montering till låg kostnad.

Låg arbetskostnad, man kan bygga ett helt hus med bara en handfull arbetare.

Med element kan man bygga småhus eller lägenhetshus.