Elementhus är ett hus med låga användnings-, produktioner- och monteringskostnader och är ämnade för snabbare och mer kompakta sätt att bygga ditt drömhus. Elementhus är faktiskt väldigt lika modulhus men dess element – väggar, innertak, yttertak och golv – installeras separat. Alla elementen måste klara produktkvalifikationstesterna, vilka säkerställer kvaliteten, hållbarheten och precisionen för våra element. Våra hus görs med våra kunders behov i åtanke; husen är energi- och värmeeffektiva ända från grunden. Monteringen är snabb, vilket innebär att du kan få ditt nya drömhus som är särskilt utformad för dig på bara några dagar.

Alla våra hur byggs i
samarbete med kunden.

Produktion och montering
till låg kostnad.

Alla element byggs under tillbörliga
förhållanden, vilket säkerställer kvaliteten och precisionen för våra element.

Låg arbetskostnad, man kan bygga ett helt
hus med bara en handfull arbetare.

Alla element är ämnade att vara
hållbara, energieffektiva och värmetåliga.

Med element kan man bygga
småhus eller lägenhetshus.