Viko House OÜ teostas projekti „Energiasäästlik maja“, mille eesmärgiks oli teostada ettevõtte poolt toodetud puitelementmajas energiatõhususe alased mõõdistused. Projekti tulemusel valmis hoone sisekliima, hoone külmasildade, hoone karbi välispiirete õhutiheduse ja hoone lae soojusläbivuse analüüs. Projekti elluviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa 3920 EUR.